بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

قوانین

صفحه اصلی

قوانین

قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده چیست؟

مصوب 1392,03,20


ماده واحده ـ از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون كليه محدوديت‌ هاي مقرر در قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26 /2 /1372 و اصلاحات آن و ساير قوانين كه بر اساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است، لغو مي‌ شود.


تبصره 1 ـ دولت مي‌ تواند هر پنج سال يك بار، با توجه به نتايج سرشماري‌ هاي عمومي نفوس، تركيب جمعيتي و شاخصهاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي در چهارچوب سياست‌ هاي كلي نظام و با رعايت شاخصهاي مندرج در قوانين برنامه پنج ساله با ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي نسبت به برقراري امتيازات يا ايجاد محدوديت‌ ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام كند.


تبصره 2 ـ به دولت اجازه داده مي‌ شود مرخصي زايمان مادران را به نه ماه افزايش دهد و همسر آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار شوند.

اين قانون به مادراني كه سن فرزند آنان به نه ماهگي نرسيده است، تسري مي‌ يابد و مادر مي تواند تا سن نه ماهگي نوزاد از مرخصي زايمان استفاده كند.


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29 /3 /1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©