بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

قوانین

صفحه اصلی

قوانین

آیا بکار گیری مجدد بازنشستگان ممنوع است؟

مصوب 1397,06,06


ماده واحده - تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مصوب 20 /2 /1395 به شرح ذيل اصلاح مي شود:

تبصره 1 - به كارگيري بازنشستگان، در سمتهاي مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 مجاز است. همچنين به كارگيري بازنشستگان در نيروهاي مسلح با مجوز فرمانده معظم كل قوا مجاز است.

به كارگيري بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف يك درصد (1%) از مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه در هر رده مديريتي صرفاً در وزارتخانه مذكور مجاز مي باشد.

جانبازان بالاي پنجاه درصد (50% )، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول اين قانون مستثني مي باشند.


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ششم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 21 /6 /1397 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©