بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

صفحه اصلی آيا همسرمون قبلا ازدواج كرده؟

زن و مرد پیش از ازدواج می توانند با دریافت گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند. گواهی تجرد تاییدیه ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در شناسنامه شخص صرفا برای صاحب سند و براساس درخواست وی صادر میشود. گواهی تجرد گواهی است مبنی بر اينكه صاحب شناسنامه ازدواجی نداشته است.

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©