بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

صفحه اصلی آیا شیربها قانونی است؟

در برخی از مناطق کشور رسمی به نام شیربها وجود دارد كه داماد علاوه بر مهریه برای عروسی مالی را نیز باید به والدین عروس بدهد.شیربها هیچ مبنای قانونی نداشته و در شرع هم پرداخت شیربها اگر با رضایت داماد نباشد حرام است.

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©