بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

صفحه اصلی آیا ضبط صدا جرم است؟

صرف ضبط صدای ديگرى و يا همچنین ضبط كردن مكالمه
تلفن خود یا دیگری جرم نیست مگر در صورت انتشار آن. بسیاری از حقوقدانان هم در این زمینه دچار اشتباه شده و شنود را با ضبط مكالمه اشتباه میگیرند. اگر جرم بود خود مقام قضایی به عنوان قرینه (دليل كمكي) از شما نمی پذیرفت و حتی
شاید علیه شما همانجا اعلام جرم هم می نمود.

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©