بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

صفحه اصلی اهمیت نگارش چك با يك خودكار چیست؟

هرگز در هنگام نگارش چک ، خودكارتان را عوض نكنید (حتی دو خودکار همرنگ) چرا كه جاعل بعدا میتواند ادعاكند كه خودكارسومی هم در کار بوده است. گاهی دیدهشده است كه كلاهبرداران خودکار تمام شده ای را به شما میدهند که به سرعت جوهرش تمام میشود و شما مجبور شويد قسمتی از متن چك را با خودكار ديگر بنویسید.

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©