بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

صفحه اصلی اگر با افراد خطرناك درگير شوید چکار میکنید؟

اگر فرد ضارب را می شناسید ولی ایشان شخصیتی دارند كه همه از ایشان می ترسند و يا اصلا با ایشان به لحاظ فامیلی یا همسایگی و .... رودربایستی دارند و برای دادن شهادت نمی آیند، آن وقت تکلیف چیست؟ باید بزارید مثل خیلی از پرونده ها به دلیل نبود دلیل، پروند شما هم  بسته شوند؟

خیر در این موارد به جای تقاضای شهادت شهود، تقاضای صدور دستور «تحقيقات محلی» را مطرح كنيد اينطور يكی از ضابطین مربوطه به محل وقوع جرم آمده و از افراد اقدام به تحقيق مي كند و به این شکل مهمترین مشكل اثباتی شما در پرونده یعنی مشكل ترس از متهم و رودربایستی حل می گردد.

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©