بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

صفحه اصلی بعد از تصادف رانندگی چه کنیم؟

ا) با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید.

۲) اگر تصادف شما غیر فوتی و غير جرحی است ، پس از فیلمبرداری و عکسبرداری از صحنه تصادف ، خودرو خود را به حاشیه خیابان ببريد تا پلیس شمارا به علت سد معبر جريمه نكند.

۳) پس از حضور پلیس و دریافت كروكی به بیمه مراجعه نمایید

  ۴) اگرتصادف فوتی یا مجروح داشت خودرو را جابه جا نكنید تا پلیس جهت تهیه كروكي حضور پیدا کند.

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©