بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

صفحه اصلی جلب سیار چیست؟

زمانی که متهم علیرغم احضار، در زمان مقرر در مرجع قضائی نزد بازپرس و ...) حاضر نشود و یا در مواردی نظیر آن، بنا به تقاضای شاکی، دستور جلب صادر می شود. اگر مکان متهم معلوم نباشد، این جلب بصورت سیار صادر می شود؛ یعنی به جای کلانتری معین، خطاب به کلیه نیروهای انتظامی (ضابطین در حوزه قضائی مربوطه نوشته می شود که با راهنمایی شاکی، متهم را هر جا بیابند، دستگیر نموده و به نزد مقام قضائی مربوطه، دلالت نمایند.

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©