بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

صفحه اصلی حقوق اولیه متهم پس از دستگیری ‍چیست؟

١- شما حق داريد تفهیم اتهام شوید و از دلیل دستگیری آگاه شوید.

۲- شما حق داريد كه دستگیری خود را به خانواده اطلاع دهید.

۳- شما حق دارید به همراه وكيل خود پرونده خود را مطالعه کنید. شما حق داريد
وكيل داشته باشید.

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©