بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

صفحه اصلی دوره آزمايشي كار چیست؟

کارگران و کارفرمایان می توانند با توافق يكديگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریک از طرفین حق
دارد بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه كار را قطع نماید. در دوره آزمایشی کار در صورتی كه قطع رابطه
از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمایندكارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©