بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

صفحه اصلی شارژ ساختمان شامل چه مواردی می شود ؟

 حق شارژ ساختمان شامل هزینه های برق، آب و گاز مشترك هزينه نگه داری و تعمیرات بخش های عمومی ساختمان هزینه های
نگهداری از گیاهان و رسیدگی به آنها در فضای عمومی ساختمان هزینه های مربوط به سرایداری هزینه های خرید اقلام مورد نیاز در قسمتهای عمومی ساختمان (وسایل مورد نیاز جهت نظافت، روشنایی راهروها) میشود.

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©