بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

صفحه اصلی قوانین رانندگی در آلمان چیست؟

در آلمان چنانچه راننده ای مسیر را برای گروه های امدادی عمدا مسدود کند، وی مسئول اتفاقات پیش رو تلقی می شود. اگر فردی به این خاطر دچار صدمه

شود یا جان خود را از دست دهد، راننده مورد نظر به اتهام اقدام به جرح یا قتل بازداشت می شود؛ در صورت عدم آسیب جسمانی، برگه جریمه 1000 یورویی به این

راننده خاطی تقدیم می شود

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©