بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

صفحه اصلی قولنامه چیست؟

در مواردی خریدار و فروشنده قصد انجام معامله را دارد ولی مقدمات کار را فراهم نکردند و به جهت اطمینان خاطر ابتدا قراردادی را می بندند و طرفین متعهد می گردند که معامله را با شرایط معین ظرف مهلت مشخص انجام دهند. مثلا شخصی می خواهد خانه یا اتومبیل خود را به دیگری بفروشد. ابتدا بین خریدار و فروشنده قرارداد قولنامه تنظیم می گردد و سپس فروشنده به دنبال انجام کارهای مربوطه از قبیل پرداخت مالیات اخذ مجوز از شهرداری و کارهای دیگر می رود.

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©