بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

صفحه اصلی مجازات فرار از زندان چیست؟

بر اساس ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی اگر هر زندانی از زندان  یا از بازداشتگاه فرار کند به شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد.

زندانیانی که مطابق با آییننامه ی ز ندان به مرخصی رفته باشند،اما در موعد مقرر بدون عذر موجه خود را معرفی نکنند ،فراری محسوب میشوند و به مجازات گفته شده محکوم خواهند شد.

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©