بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

صفحه اصلی هنگام امانت دادن مال به چه نکاتی توجه کنیم؟

هنگام امانت دادن دقت كنيد اگر قصد دارید مالی را به امانت بسپاريد، حتما به یاد داشته باشید که رسیدی مبنی بر خصوصیات و ویژگی های مال مورد امانت اخذ

نماييد، و در آن رسید زمانی كه میبایست مال عودت گردد نیز مشخص گردد، تا در صورت عدم استرداد ، قابل پیگیری و اثبات باشد.

لازم به ذكر است كه در صورت عدم استرداد مال در زمان مطالبه، اولین اقدام شما میبایست ارسال اظهارنامه به امین باشد تا

اقدامات حقوقی شما روال صحیح و قانونی خود را طی کند.

اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©