بنام خدا
کانون وکلا

فرهاد شمس

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو کانون بین المللی وکلا

صفحه اصلی وظايف و اختیارات مديرساختمان چیست؟

انجام کارهای ساختمان و حفظ و نگهداری از تاسیسات ساختمانی

رسیدگی به اعتراض ساكنین

محاسبه مقدار شارژ ماهانه هرواحد

عدم تفویض اختیارات مديريت به اشخاص غیرمجاز

اطلاع رسانی تصمیمات صورت جلسات به افراد غايب در جلسه

مشاهده و بررسی وکالت نامه مالكان

بيمه كردن ساختمان در برابر آتش سوزی

ارائه رسید تسویه حساب هزینه های ساختمان ارسال اظهارنامه به مالکین بدهکار

عدم ارائه خدمات به مالكين بدهكار

مشاهده و بررسی وكالت نامه مالكان

ارائه رسید تسویه حساب هزینه های ساختمان

اطلاع رسانی تصمیمات صورت جلسات به افراد غایب در جلسه تقاضای اجرائیه نسبت به وصول مطالبات طرح دعوی جهت وصول مطالبات


اطلاعات ارائه شده در این وب سایت فقط جنبه اطلاعات عمومی داشته و نباید توصیه حقوقی تلقی گردد.

Copyright 2024©